[2023-11-26]
Үндэсний Бие Хамгаалах" Монгол-Зо" Урлагийн 2023 оны Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээн
 
[2023-02-20]
Сар шинийн мэнд хүргэе
 
[2022-11-28]
Үндэсний Бие Хамгаалах "Монгол-Зо" Урлагийн 2022 оны УАШТэмцээн
 
[2022-10-28]
Энэ жил Монгол-Зо урлаг үндэсний соёлын өвийн наадамд оролцлоо
 
[2022-10-27]
Үндэсний Бие Хамгаалах "Монгол-Зо" Урлагийн 2022 оны УАШТэмцээний удирдамж
 
 
 
 


Үндэсний Бие Хамгаалах "Монгол-Зо" Урлагийн 2022 оны УАШТэмцээний удирдамж
2022-10-27

 

Урилга 

МҮБХУХолбооны Салбар Клубуудын хамт олонд:

 Монголын Үндэсний Бие Хамгаалах Урлагийн Холбооны Өсвөр үе, Залуучууд, Эмэгтэйчүүд, Насанд хүрэгчдийн 2022 оны Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээн 2022 оны 11-р сарын 27 нд Их Засаг ОУИСургуулийн Чингис Соосэ цогцолборын спорт зааланд зохиогдох тул баг тамирчдаа бэлтгэн оролцуулахыг урьж байна.

Тэмцээнийг:

     -Өсвөр үе    7-9 нас

     -Өсвөр үе    10-12 нас

     -Өсвөр үе    13-15 нас

          -Залуучууд  16-17 нас

     -Охидууд   14-17 нас

     -Эмэгтэйчүүд  /Насанд хүрэгчид /

     -Насанд хүрэгчид: Хөнгөн жин  /-65 кг хүртэл/

     -Насанд хүрэгчид: Дунд жин      /65-75 кг/

     -Насанд хүрэгчид: Хүнд жин /75-кг-аас дээш/  гэсэн 9  ангилалаар  Үндэсний  Бие Хамгаалах  Монгол-Зо Урлагийн  дүрмээр  зохион  явуулна.

Техникийн зөвлөгөөн: 2022 оны 11-р сарын 22-нд 19.00 цагаас “Оргил” Клубын байранд болно.

Тэмцээний жин, бүртгэл,  эмчийн үзлэг: 2022 оны 11-р сарын  26-нд 11.00 цагт  “Оргил” Клубын байранд болно.

Сугалаа хийх: 2022 оны 11-р сарын 26-нд 13.00 цагт                  “Оргил” Клубын байранд хийнэ.

 Монголын Үндэсний Бие Хамгаалах Урлагийн Холбоо

 

 

Утас: : 8999-6556, 9191-6871

 Улаанбаатар хот.    2022 оны 10-сар 27-ны өдөр

 

 

Монголын Үндэсний Бие Хамгаалах Урлагийн Холбооны

2022 оны Улсын Аварга Шалгаруулах Тэмцээний

Удирдамж

 

Нэг. Зорилго

        Үндэсний Бие Хамгаалах “Монгол-Зо” Урлагаар хичээллэгсдийн техник ур чадварыг дээшлүүлэх, зэрэг цолыг ахиулах,  мэргэжлийн тамирчдыг төрүүлэн гаргах зорилгоор уламжлал болгон жил бүр   зохион явуулна.

    Хоёр. Тэмцээн зохион явуулах журам

        Тэмцээнийг  МҮБХУХолбооноос томилогдсон шүүгчийн зөвлөл  МОНГОЛ-ЗО Урлагийн тэмцээний тоглолтын дүрмээр зохион байгуулна. Тэмцээнд оролцож байгаа тамирчид  заавал Монгол-Зо  өмсгөл / хантааз, / -тэй, эмзэг  эрхтэний хамгаалалт, бээлий, толгойны хамгаалалт, хөлний хамгаалалт, шүдний хамгаалалт өмсөж оролцоно.  Тэмцээнд зөвхөн Монголын Үндэсний Бие Хамгаалах Урлагийн Холбооны гишүүд болон салбар клубын бүртгэлтэй тамирчид оролцоно.

Жич: Тэмцээнд Бие Хамгаалах Урлагийн мастерууд, мэргэжлийн тамирчид болон  МУ-ын Спортын дэд Мастераас дээш цолтой тамирчдыг  оролцуулахгүй болно. 

 

Тэмцээнд: Зөвхөн насанд хүрэгчдийн ангилалд нэг клубээс нэг жинд 5 хүртэлх тамирчин оролцуулахыг зөвшөөрнө. Бусад ангилалд тамирчны тоо хамаарахгүй

 Тэмцээнийг:                              

                       -Өсвөр үе:       7-9 нас

                       -Өсвөр үе:     10-12 нас                 

                       -Өсвөр үе:     13-15 нас         

                       -Залуучууд:  16-17 нас

                 -Охидууд:   14-17 нас

                 -Эмэгтэйчүүд:  /Насанд хүрэгчид/

                       -Насанд хүрэгчид: Хөнгөн жин /65 кг хүртэл/

                       -Насанд хүрэгчид: Дунд жин /65-75 кг /

                      -Насанд хүрэгчид: Хүнд жин /75 кг-аас дээш/ гэсэн 9  ангилалаар зохион явуулна.

       Гурав. Тэмцээний тоглолтын дүрэм

 -Тамирчид талбайд 2 минутаар 2 үе тоглоно. Оноо үнэлгээ тэнцсэн тохиолдолд дахин 1 үе сунгана.  /ерөнхий шүүгч 1 минут сунгаж болно/ Дахин тэнцсэн тохиолдолд жин үзэж аль хөнгөн жинтэй тамирчинд ялалтыг өгнө.

 Тамирчинд зөвшөөрөгдөх техникийн өгөгдөхүүнүүд.      

 -Унаснаас бусад тохиолдолд гарч болох бүхий л нөхцөлд “Монгол-Зо” Урлагийн зөвшөөрөгдсөн тоглолтын дүрмийн дагуу хөл, гар,  шидэлтийн бүх техникийг хэрэглэх.

 -3 секунд хүртэл хугацаанд барьц авч зуурах, шидэлтийн мэх хийх.

 -Тоглогч нь цаашид тоглох чадваргүй болсноо мэдэгдэх (амаар болон дохиогоор) мөн татгалзах        

 Тамирчинд хориглох техникийн өгөгдөхүүнүүд.

-Эмзэг эрхтэн рүү өшиглөлт цохилтыг шууд санаатайгаар хийх

-Өрсөлдөгчөө газар унасан тохиолдолд цохилт өшиглөлтийн хүчийг биед нь шингээх

-Шүүгчийн зөвшөөрөлгүй зориулалтын бус хамгаалалт хэрэглэх, /хатуу болон хэт зузаан шилбэ, тохой, өвдөгний хамгаалалт/

-Толгойгоор цохих / мөргөх /

-Толгойны хамгаалалтнаас / Шлям/ барьц авах

-Дэвжээг үл хүндэтгэсэн болон харьцааны зохисгүй байдал гаргах / амаар болон хэлбэрээр / 

 Оноо үнэлгээ өгөх /Өсвөр үе, эмэгтэйчүүдийн  ангилалд /

Нэг оноо:

Эсрэг тоглогчийнхоо их биеийн хэсэгт хөлийн техникийг цэгийн мэдрэмжтэйгээр, зөв техникээр хаалтанд тулгарахгүйгээр хийсэн тохиолдолд

Эсрэг тоглогчийнхоо толгойн хэсэгт гарын цохилтыг цэгийн мэдрэмжтэйгээр, зөв техникээр хаалтанд тулгарахгүйгээр хийсэн тохиолдолд

Хоёр оноо:

            Эсрэг тоглогчид хөлийн техникийг цэгийн мэдрэмжтэйгээр, зөв техникээр дээд түвшинд буюу толгойн хэсэгт хаалтанд тулгарахгүйгээр хийсэн тохиолдолд

Унасан хэвтээ байдалд буй тоглогчид техникийн өндөр үзүүлэлттэйгээр өрсөлдөгчийн хаалтанд тулгарахгүйгээр цохилт өшиглөлтийг амжилттай хийх

хэн ч харсан хэрвээ шингээсэн бол тухайн өрсөлдөгч хүнд байдалд орох нь илт харагдсан бол

Гурван оноо:

Цохилт өшиглөлтийн хүчээр хөнгөн саатал /шок/-д оруулах буюу үнэлгээ өгөхүйц тэнцвэр алдуулах.

Шидэлтийн мэхийг ойлгомжтой цэвэрхэн амжилттай хийж эсрэг тоглогчийг газарт хаясан үед

Цэвэр ялалт:

Цохилт өшиглөлтийн хүчээр өрсөлдөгчөө унагах буюу хүнд сааталд оруулан  тоолуулсан бол

Шидэлтийн мэхийг нисэлттэй олон техникийн өндөр үзүүлэлттэй хийсэн бол

Авсан онооны нийлбэр 10 оноонд хүрсэн бол

Эмчийн дүгнэлтээр өрсөлдөгч нь тоглолтыг үргэлжлүүлэх чадваргүй болсон, өөрөө татгалзсан, дэвжээнд гарч тоглохыг дуудсанаас хойш 1 минут өнгөрсөн бол

 Сануулга онооны харьцаа:

Нэг сануулга нь 1 оноотой тэнцүү байна.

 Торгууль онооны харьцаа:

Нэг торгууль нь 3 оноотой тэнцүү байна.

    Оноо үнэлгээ өгөх / Залуучууд,  насанд хүрэгчдийн ангилалд/

Хагас оноо:

-     Цохилт өшиглөлтийн хүчээр хөнгөн саатал /шок/-д оруулах буюу үнэлгээ өгөхүйц тэнцвэр алдуулах.

-       Шидэлтийн ердийн мэхийг амжилттай хийх

-       Унасан хэвтээ байдалд буй тоглогчид техникийн өндөр үзүүлэлттэйгээр өрсөлдөгчийн хаалтанд тулгарахгүйгээр цохилт өшиглөлтийг амжилттай хийх

Бүтэн оноо:

-       Цохилт өшиглөлтийн хүчээр өрсөлдөгчөө унагах буюу хүнд сааталд оруулан  8 хүртэл тоолуулах

-       Нисэлттэй шидэлтийн мэхийг амжилттай хийх

Цэвэр ялалт:

-       Өрсөлдөгчөө тоглолтыг үргэлжлүүлэх чадваргүй буюу  ухаангүй байдал /накаут/-д оруулан 10 хүртэл тоолуулах

-       Оноо,  торгуулийн хэмжээ цэвэр ялалтын харьцаанд хүрсэн үед

-       Өрсөлдөгч тал татгалзах болон дэвжээнд урьснас хойш 1 минут өнгөрсөн бол

 

 Дөрөв. Тэмцээний шагнал

              Өсвөр үе:             7-9 нас      1, 2, 3 

  Өсвөр үе:             10-12 нас  1, 2, 3    

               Өсвөр үе:             13-15 нас  1, 2, 3 

               Залуучууд:           16-17 нас  1, 2, 3

               Охидууд:            14-17 нас    1, 2, 3

               Эмэгтэйчүүд:   Насанд хүрэгчид  1, 2, 3

               Насанд хүрэгчдийн Хөнгөн, Дунд, Хүнд жингүүдийн 1, 2, 3  байр,  цом, диплом, медаль, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна. Багийн дүнг медалийн онооны тоогоор тооцон гаргаж 1, 2, 3  байр,  цом, диплом, медалиар шагнаж урамшуулна.

Мөн шилдэг ур чадвартай дайчин тоглогчийг шалгаруулж  медаль, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна.

            Шагналт байранд шалгарсан тамирчдын зэрэг цолыг холбооны дотоод журмын дагуу  1 шат  ахиулан шагнана.

  

 Тав. Клуб, Дасгалжуулагчийн үүрэг хариуцлага

 Баг хариуцсан дасгалжуулагч нь тамирчдыг тэмцээний дүрэмтэй чанд танилцуулж,  тэмцээний үед хамт байж дэвжээнд тамирчдаа биечлэн гаргаж өгнө. /зөвхөн бэлтгэлийн хувцастай/

Баг тамирчдаа оролцуулах салбар клубууд  заавал стандартын шаардлага хангасан шлям , бээлий, эмзэг эрхтэний хамгаалалт, шүдны хамгаалалт зэрэг хэрэглэлтэй байна.

            Нийт оролцох тамирчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулж, өсвөр үе, охидууд, залуучуудын насны ангилалд оролцох  тамирчдийг эцэг эхээр нь баталгаа гаргуулан  заавал гарын үсэг зуруулсан байх,  насанд хүрэгчдийн ангилалд оролцох тамирчдаар өөрсдөөр нь баталгаа гаргуулан  мэдүүлэгт заавал гарын үсэг зуруулсан байх, мэдүүлгийг  техникийн зөвөлгөөн дээр авч ирнэ.

            Техникийн зөвлөлгөөнд  тамирчдын 1% цээж зураг,  бичиг баримтыг Иргэнийн үнэмлэх, Төрсний гэрчилгээ, Сурагчийн үнэмлэх, Оюутны үнэмлэх, ЭМД-ын дэвтэр болон  /өсвөрийн тамирчдын хувьд эцэг эхийн баталгаа/ мэдүүлгийг авч ирээгүй бол тэмцээнд  оролцуулах  боломжгүй болно.

Монголын Үндэсний Бие Хамгаалах Урлагийн Холбооны  

 тэмцээн зохион байгуулах комисс. 

 

800 hitsPrint